» Referees  
Name born Country M. yellow second yellow red
Eddie Lennie 05/10/1959 Australia Australia 18 - - 3
Matthew Breeze 10/06/1972 Australia Australia 17 - - 8
Mark Shield 02/09/1973 Australia Australia 16 - - 1
Con Diomis 13/10/1960 Australia Australia 15 - - 1
Perry Mur Australia Australia 14 - - 1
Brett Hugo 27/02/1970 Australia Australia 13 - - 6
Simon Micallef 21/07/1970 Australia Australia 13 - - 1
Ben Williams 14/04/1977 Australia Australia 12 - - 5
Craig Zetter 30/06/1977 Australia Australia 12 - - 5
Angelo Nardi 30/06/1969 Australia Australia 8 - - 3
Peter Green 29/05/1978 Australia Australia 7 - - 1
Derek Rugg 21/03/1963 New Zealand New Zealand 5 - - 2
James Lewis 01/09/1978 Australia Australia 2 - - -
Neil Fox 16/02/1963 New Zealand New Zealand 1 - - 1
Greg Leverton Australia Australia 1 - - -
Simon Przydacz 08/11/1974 Australia Australia 1 - - -
Senko Rastocic Australia Australia 1 - - -
sum 156 0 0 38