» Referees » Assistants  
Name born Country M.
Nikolay Chakarov Bulgaria Bulgaria 2
Georgi Stamboldzhiev Bulgaria Bulgaria 2
Aleksandar Atanasov Bulgaria Bulgaria 1
Krasimir Atanasov Bulgaria Bulgaria 1
Dimitar Dimitrov 09/06/1959 Bulgaria Bulgaria 1
Martin Dimitrov Bulgaria Bulgaria 1
Dimitar Dobromirov Bulgaria Bulgaria 1
Georgi Doynov 00/00/1983 Bulgaria Bulgaria 1
Stanimir Ilkov Bulgaria Bulgaria 1
Rumen Ivanov Bulgaria Bulgaria 1
Iliyan Kaparashev Bulgaria Bulgaria 1
Ivo Kolev 25/06/1979 Bulgaria Bulgaria 1
Miroslav Maksimov Bulgaria Bulgaria 1
Martin Margaritov 08/01/1988 Bulgaria Bulgaria 1
Pavlin Mihaylov Bulgaria Bulgaria 1
Petar Mitrev Bulgaria Bulgaria 1
Yordan Petrov Bulgaria Bulgaria 1
Deniz Sokolov Bulgaria Bulgaria 1
Georgi Todorov 07/04/1980 Bulgaria Bulgaria 1
Dimo Valchev Bulgaria Bulgaria 1
Diyan Valkov 02/03/1977 Bulgaria Bulgaria 1
Miroslav Zhelev Bulgaria Bulgaria 1
sum 24