» Referees  
Name born Country M. yellow second yellow red
Szymon Marciniak 07/01/1981 Poland Poland 30 126 2 2
Daniel Stefański 07/07/1977 Poland Poland 25 92 3 3
Paweł Raczkowski 10/05/1983 Poland Poland 24 105 1 5
Tomasz Kwiatkowski 25/02/1978 Poland Poland 22 92 2 -
Bartosz Frankowski 26/09/1986 Poland Poland 21 80 4 3
Paweł Gil 28/06/1976 Poland Poland 20 70 1 -
Krzysztof Jakubik 20/07/1983 Poland Poland 20 94 - 1
Tomasz Musiał 19/02/1981 Poland Poland 19 68 4 -
Jarosław Przybył 18/03/1976 Poland Poland 19 79 2 -
Mariusz Złotek 26/04/1970 Poland Poland 18 66 2 1
Marcin Borski 13/04/1973 Poland Poland 8 23 - -
Piotr Lasyk 10/06/1979 Poland Poland 7 26 - -
Sebastian Krasny Poland Poland 3 8 1 1
Hiroyuki Kimura 30/01/1982 Japan Japan 2 9 - -
Zbigniew Dobrynin 19/06/1986 Poland Poland 1 2 - -
Tomasz Wajda 17/05/1980 Poland Poland 1 2 - -
sum 240 942 22 16