» Referees  
Name born Country M. yellow second yellow red
Daniel Stefański 07/07/1977 Poland Poland 27 97 - 2
Tomasz Kwiatkowski 25/02/1978 Poland Poland 25 80 - 1
Paweł Gil 28/06/1976 Poland Poland 24 98 2 2
Bartosz Frankowski 26/09/1986 Poland Poland 23 95 1 1
Jarosław Przybył 18/03/1976 Poland Poland 23 90 1 1
Paweł Raczkowski 10/05/1983 Poland Poland 23 88 4 1
Krzysztof Jakubik 20/07/1983 Poland Poland 22 92 4 -
Szymon Marciniak 07/01/1981 Poland Poland 21 87 4 7
Tomasz Musiał 19/02/1981 Poland Poland 19 73 3 1
Mariusz Złotek 26/04/1970 Poland Poland 14 45 2 -
Piotr Lasyk 10/06/1979 Poland Poland 11 43 1 2
Łukasz Bednarek 30/01/1982 Poland Poland 4 6 - 1
Zbigniew Dobrynin 19/06/1986 Poland Poland 2 7 - -
Adrien Jaccottet 19/07/1983 Switzerland Switzerland 1 1 - -
Sebastian Krasny Poland Poland 1 5 - -
sum 240 907 22 19