» Referees  
Name born Country M. yellow second yellow red
Daniel Stefański 07/07/1977 Poland Poland 4 21 1 -
Krzysztof Jakubik 20/07/1983 Poland Poland 3 14 - -
Tomasz Kwiatkowski Poland Poland 3 13 - -
Piotr Lasyk 10/06/1979 Poland Poland 3 13 1 1
Tomasz Musiał 19/02/1981 Poland Poland 3 12 - -
Jarosław Przybył Poland Poland 3 18 1 -
Artur Aluszyk Poland Poland 2 10 - -
Bartosz Frankowski 26/09/1986 Poland Poland 1 7 - -
Pawel Gil 28/06/1976 Poland Poland 1 3 - -
Szymon Marciniak 07/01/1981 Poland Poland 1 4 1 -
Paweł Raczkowski 10/05/1983 Poland Poland 1 6 - -
Dominik Sulikowski Poland Poland 1 6 - -
Łukasz Szczech Poland Poland 1 7 - -
Mariusz Złotek Poland Poland 1 5 1 -
sum 28 139 5 1