» Referees » Assistants  
Name born Country M. yellow second yellow red
Szymon Marciniak 07/01/1981 Poland Poland 4 15 3 -
Krzysztof Jakubik 20/07/1983 Poland Poland 3 15 1 1
Tomasz Kwiatkowski 25/02/1978 Poland Poland 3 11 1 -
Jarosław Przybył 18/03/1976 Poland Poland 3 16 - -
Paweł Raczkowski 10/05/1983 Poland Poland 3 7 - -
Bartosz Frankowski 26/09/1986 Poland Poland 2 4 - -
Paweł Gil 28/06/1976 Poland Poland 2 9 - -
Tomasz Musiał 19/02/1981 Poland Poland 2 6 - -
Mariusz Złotek 26/04/1970 Poland Poland 2 4 - -
Damian Kos Poland Poland 1 5 - -
Piotr Lasyk 10/06/1979 Poland Poland 1 5 1 -
Wojciech Myć 11/11/1989 Poland Poland 1 6 - -
Dominik Sulikowski 21/05/1977 Poland Poland 1 5 - -
sum 28 108 6 1