» Referees  
Name born Country M. yellow second yellow red
Jacek Małyszek 23/07/1979 Poland Poland 16 86 3 2
Piotr Urban 15/02/1987 Poland Poland 16 74 1 -
Paweł Pskit 09/01/1980 Poland Poland 15 66 1 -
Wojciech Myć 11/11/1989 Poland Poland 14 63 - 3
Łukasz Szczech 11/05/1984 Poland Poland 14 53 2 1
Patryk Gryckiewicz 26/06/1995 Poland Poland 13 58 2 2
Tomasz Marciniak 18/10/1984 Poland Poland 13 55 - 2
Sylwester Rasmus Poland Poland 13 56 1 1
Dominik Sulikowski 21/05/1977 Poland Poland 13 56 - -
Sebastian Jarzębak 20/09/1974 Poland Poland 11 55 2 1
Marek Opaliński Poland Poland 9 48 1 1
Konrad Kiełczewski Poland Poland 8 34 2 2
Wojciech Krztoń Poland Poland 8 31 1 1
Łukasz Kuźma 15/05/1991 Poland Poland 8 26 - 1
Tomasz Wajda 17/05/1980 Poland Poland 8 33 3 1
Grzegorz Kawałko 21/06/1989 Poland Poland 7 27 1 1
Sebastian Krasny 30/05/1980 Poland Poland 7 33 1 1
Piotr Lasyk 10/06/1979 Poland Poland 7 29 1 -
Leszek Lewandowski Poland Poland 7 31 - -
Paweł Malec 05/03/1985 Poland Poland 7 34 - -
Radosław Trochimiuk 20/03/1982 Poland Poland 7 18 1 1
Marcin Szczerbowicz 22/08/1985 Poland Poland 6 25 1 1
Wlodzimierz Bartos Poland Poland 5 19 1 1
Zbigniew Dobrynin 19/06/1986 Poland Poland 5 24 1 -
Łukasz Karski 11/09/1992 Poland Poland 5 33 1 -
Marcin Kochanek 10/11/1991 Poland Poland 5 16 - -
Damian Kos 15/04/1989 Poland Poland 5 29 - -
Albert Różycki Poland Poland 5 19 - 2
Tomasz Kwiatkowski 25/02/1978 Poland Poland 4 29 2 -
Tomasz Musiał 19/02/1981 Poland Poland 4 14 - -
Jarosław Przybył 18/03/1976 Poland Poland 4 13 - -
Daniel Stefański 07/07/1977 Poland Poland 4 14 2 -
Damian Sylwestrzak 16/03/1992 Poland Poland 4 18 - -
Sebastian Tarnowski 16/05/1979 Poland Poland 4 23 1 -
Mateusz Złotnicki Poland Poland 4 29 3 -
Mariusz Złotek 26/04/1970 Poland Poland 3 12 2 -
Artur Aluszyk 11/03/1979 Poland Poland 2 10 - -
Karol Arys Poland Poland 2 8 - -
Bartosz Frankowski 26/09/1986 Poland Poland 2 9 - -
Krzysztof Jakubik 20/07/1983 Poland Poland 2 11 - 1
Piotr Idzik Poland Poland 1 1 1 -
Karol Iwanowicz Poland Poland 1 3 - -
Filip Kaliszewski Poland Poland 1 5 - -
Daniel Kruczyński Poland Poland 1 6 - -
Damian Krumplewski Poland Poland 1 5 - -
Robert Marciniak 23/02/1978 Poland Poland 1 2 - -
Szymon Marciniak 07/01/1981 Poland Poland 1 7 - 1
Łukasz Ostrowski Poland Poland 1 7 - -
Kornel Paszkiewicz 31/10/1985 Poland Poland 1 2 - -
Piotr Rzucidło 28/04/1990 Poland Poland 1 2 - -
sum 306 1361 38 27