» Referees  
Name born Country M. yellow second yellow red
Sadok Selmi Tunisia Tunisia 8 31 - 1
Hichem Guirat 11/10/1960 Tunisia Tunisia 6 18 - -
Nasrallah Jaouadi 00/00/1977 Tunisia Tunisia 6 13 1 1
Walid Jridi Tunisia Tunisia 6 29 1 2
Mohamed Said Kordi Tunisia Tunisia 6 23 - 1
Nidhal Letaif Tunisia Tunisia 6 22 1 1
Amir Loussaief Tunisia Tunisia 6 20 - 3
Slim Belkhouas Tunisia Tunisia 5 22 - -
Mohamed Chaabane Tunisia Tunisia 5 21 - -
Naim Hosni Tunisia Tunisia 5 22 - -
Mehrez Melki 00/00/1987 Tunisia Tunisia 5 17 1 -
Amir Ayadi Tunisia Tunisia 4 10 1 -
Yosri Bouali Tunisia Tunisia 4 13 - -
Haythem Kosai Tunisia Tunisia 4 21 - 2
Aymen Kouchat Tunisia Tunisia 4 8 - -
Youssef Sraïri Tunisia Tunisia 4 19 1 1
Oussama Ben Ishak Tunisia Tunisia 3 15 1 -
Mohamed Amine Ben Naceur Tunisia Tunisia 3 13 1 -
Wassim Ben Salah Tunisia Tunisia 3 6 - -
Rochdi Guezguez Tunisia Tunisia 3 8 - -
Oussama Razgallah Tunisia Tunisia 3 8 1 -
Zied Krir Tunisia Tunisia 2 10 - -
Mohamed Ksiaâ Tunisia Tunisia 2 2 - -
Walid Badri Tunisia Tunisia 1 4 - -
Ali Belhadj Tunisia Tunisia 1 2 - -
Mourad Ben Hamza Tunisia Tunisia 1 4 - -
Houssem Boulaaras Tunisia Tunisia 1 1 - -
Hatem Chehayder Tunisia Tunisia 1 2 - 1
Amr Chouchène Tunisia Tunisia 1 2 - -
Khaled Gouider Tunisia Tunisia 1 1 - -
Karim Khemiri Tunisia Tunisia 1 4 - 1
Jalel Sahbani Tunisia Tunisia 1 - - -
sum 112 391 9 14