» Referees » Assistants  
Name born Country M.
Oleksandr Voytyuk 01/02/1972 Ukraine Ukraine 11
Denis Shudrik 12/04/1981 Ukraine Ukraine 10
Andriy Skrypka 11/07/1978 Ukraine Ukraine 10
Volodmir Volodin Ukraine Ukraine 10
Maxim Chertolyas 27/08/1979 Ukraine Ukraine 9
Oleksandr Korniyko 00/00/1981 Ukraine Ukraine 9
Viktor Matyash 12/01/1986 Ukraine Ukraine 9
Viktor Nyzhnyk 31/01/1985 Ukraine Ukraine 9
Sergiy Prystupa 30/05/1978 Ukraine Ukraine 9
Semen Shlonchak 02/08/1983 Ukraine Ukraine 9
Volodymyr Vysotskyi 00/00/1983 Ukraine Ukraine 9
Volodymyr Zharyi 06/09/1978 Ukraine Ukraine 9
Yevgeni Danilchenko Ukraine Ukraine 8
Oleksandr Kholodynskyi Ukraine Ukraine 8
Valentin Kutsev 02/06/1986 Ukraine Ukraine 8
Yaroslav Trekhlib Ukraine Ukraine 8
Oleksandr Zhukov 00/00/1986 Ukraine Ukraine 8
Ihor Alokhin 07/08/1979 Ukraine Ukraine 7
Andriy Eremeev 04/09/1976 Ukraine Ukraine 7
Oleksandr Pavlіnov Ukraine Ukraine 7
Evgeny Petrakov 08/05/1981 Ukraine Ukraine 7
Oleg Pluzhnik Ukraine Ukraine 7
Vitaliy Sukhin 14/04/1980 Ukraine Ukraine 7
Taras Klymenko 20/02/1981 Ukraine Ukraine 6
Sergiy Bekker 25/04/1980 Ukraine Ukraine 5
Stanislav Marulin Ukraine Ukraine 5
Dmytro Zaporozhenko 02/04/1989 Ukraine Ukraine 5
Maxim Chos 13/08/1982 Ukraine Ukraine 4
Ruslan Ermolenko Ukraine Ukraine 4
Dmitry Kozorezov Ukraine Ukraine 4
Zaur Kurbanov Ukraine Ukraine 4
Mihailo Malanchuk 20/11/1982 Ukraine Ukraine 4
Oleg Naiko 04/06/1983 Ukraine Ukraine 4
Dmitry Oganesyan Ukraine Ukraine 4
Volodymyr Zhurybida Ukraine Ukraine 4
Denis Marchenko 25/05/1985 Ukraine Ukraine 3
Evgen Yakovlev 12/02/1984 Ukraine Ukraine 3
Oleksandr Marchik Ukraine Ukraine 2
Maryna Striletska 22/08/1983 Ukraine Ukraine 2
Oleksandra Ardasheva 20/01/1987 Ukraine Ukraine 1
Oleksandr Dashko Ukraine Ukraine 1
Igor Debenko 09/01/1987 Ukraine Ukraine 1
Volodymyr Dumenko 18/01/1989 Ukraine Ukraine 1
Oleksandr Pristavka Ukraine Ukraine 1
Volodimir Shlanchak 09/02/1986 Ukraine Ukraine 1
sum 264