Squad
Appearances
sorting
Name
Dimitrios Amoutzakis 270' 3 3 - - - - - -
Vasilios Dontsos 270' 3 3 - - - 3 - -
Kosmas Gekas 235' 3 3 - 1 - - - -
Vasilios Koutsoumpas 270' 3 3 - - - - - -
Stefanos Miller 270' 3 3 - - - - - -
Petros Sarigiannidis 236' 3 3 - 1 1 - - -
Dimitrios Sichlimiris 196' 3 2 1 1 - - - -
Alexis Bountagidis 163' 2 2 - 1 - - - -
Paraskevas Kotopoulos 102' 2 2 - 2 - - - -
Nikolaos Koutras 180' 2 2 - - - 1 - -
Nikos Krasonis 125' 2 1 1 - - - - -
Michalis Melissopoulos 108' 2 1 1 - - 1 - -
Kimon Papadiotis 180' 2 2 - - - - - -
Georgios Psemmatas 107' 2 1 1 - - - - -
Michalis Tachtsidis 180' 2 2 - - - - - -
Iordanis Zosimidis 78' 2 - 2 - - - - -
Tzanetos Katsareas - - - - - - - - -
Nikolaos Melissopoulos - - - - - - - - -