Squad
Appearances
sorting
Name
Jinxian Wang 1811' 28 22 6 18 - 1 - -
Long Zheng 1119' 19 10 9 7 2 3 - -
Yannick Carrasco 2084' 25 24 1 6 17 9 - -
Marek Hamšík 2481' 28 28 - 5 2 2 - -
Pengfei Shan 1392' 17 16 1 5 - 3 - -
Xuri Zhao 556' 9 7 2 5 - - - -
Emmanuel Boateng 1428' 21 16 5 4 8 2 - -
Ting Zhou 1395' 18 16 2 4 - 2 - -
Yanfeng Dong 798' 15 8 7 3 1 3 - -
Yupeng He 102' 13 1 12 3 1 2 - -
Jianbin Li 1438' 17 17 - 3 1 4 - 2
Sheng Qin 1850' 21 21 - 3 1 8 - 1
Ting Zhu 822' 16 8 8 3 - 1 - -
Xiaogang Zhu 1983' 23 23 - 3 - 5 - -
Shuai Li 1792' 21 21 - 2 - 2 - 1
Salomón Rondón 759' 11 7 4 2 5 - - -
Fangzhi Yang 22' 8 1 7 2 - - - -
Shanping Yang 607' 8 8 - 2 - 1 1 -
Alex Akande 88' 3 - 3 1 - - - -
Mingjian Zhao 594' 7 6 1 1 - 1 - -
Junlin Chen - - - - - - - - -
Hui Cheng - 1 - 1 - - - - -
Ming'an Cui 375' 5 4 1 - - - - 1
Jiahui Huang - 1 - 1 - - 1 - -
Xuebo Li - - - - - - - - -
Nyasha Mushekwi 973' 11 11 - - 3 1 - 1
Bo Sun 75' 5 1 4 - 1 - - 1
Guowen Sun 635' 8 7 1 - - - - -
Yaopeng Wang 1485' 18 16 2 - 1 2 - -
Lei Yang - - - - - - - - -
Ziqian Yu 180' 2 2 - - - - - -
Chong Zhang 2520' 28 28 - - - - - -
Hui Zhang 6' 2 - 2 - - - - -
Xuebin Zhao 21' 1 - 1 - - - - -
Xiao Zhou 91' 2 1 1 - 1 1 - -
Huanhuan Shan - - - - - - - - -
Xianjun Wang - - - - - - - - -
Zhen Yu - - - - - - - - -