Squad
Appearances
sorting
Name
Marek Hamšík 2211' 25 25 - 4 2 2 - -
Jinxian Wang 1587' 25 20 5 16 - 1 - -
Chong Zhang 2250' 25 25 - - - - - -
Yannick Ferreira-Carrasco 1920' 22 22 - 5 15 8 - -
Xiaogang Zhu 1937' 22 22 - 2 - 5 - -
Sheng Qin 1850' 21 21 - 3 1 8 - 1
Long Zheng 1119' 19 10 9 7 2 3 - -
Emmanuel Boateng 1321' 18 15 3 3 8 2 - -
Shuai Li 1522' 18 18 - 2 - 2 - 1
Jianbin Li 1438' 17 17 - 3 1 4 - 2
Pengfei Shan 1392' 17 16 1 5 - 3 - -
Yaopeng Wang 1305' 16 14 2 - - 2 - -
Ting Zhou 1125' 15 13 2 4 - 1 - -
Ting Zhu 822' 14 8 6 3 - 1 - -
Yupeng He 102' 13 1 12 3 1 2 - -
Yanfeng Dong 529' 12 5 7 2 1 2 - -
Nyasha Mushekwi 973' 11 11 - - 3 1 - 1
Salomón Rondón 490' 8 4 4 1 3 - - -
Fangzhi Yang 22' 8 1 7 2 - - - -
Shanping Yang 607' 8 8 - 2 - 1 1 -
Xuri Zhao 466' 8 6 2 5 - - - -
Mingjian Zhao 594' 7 6 1 1 - 1 - -
Bo Sun 75' 5 1 4 - 1 - - 1
Guowen Sun 365' 5 4 1 - - - - -
Alex Akande 88' 3 - 3 1 - - - -
Ming'an Cui 207' 3 2 1 - - - - -
Ziqian Yu 180' 2 2 - - - - - -
Hui Zhang 6' 2 - 2 - - - - -
Jiahui Huang - 1 - 1 - - 1 - -
Xuebin Zhao 21' 1 - 1 - - - - -
Junlin Chen - - - - - - - - -
Hui Cheng - - - - - - - - -
Xuebo Li - - - - - - - - -
Lei Yang - - - - - - - - -
Xiao Zhou - - - - - - - - -
Huanhuan Shan - - - - - - - - -
Xianjun Wang - - - - - - - - -
Zhen Yu - - - - - - - - -