Squad
Appearances
sorting
Name
Marek Hamšík 1941' 22 22 - 4 2 2 - -
Jinxian Wang 1436' 22 19 3 15 - 1 - -
Chong Zhang 1980' 22 22 - - - - - -
Sheng Qin 1850' 21 21 - 3 1 8 - 1
Xiaogang Zhu 1874' 21 21 - 1 - 4 - -
Yannick Ferreira-Carrasco 1740' 20 20 - 5 14 7 - -
Jianbin Li 1438' 17 17 - 3 1 4 - 2
Long Zheng 952' 17 8 9 6 1 3 - -
Shuai Li 1409' 16 16 - 1 - 2 - 1
Emmanuel Boateng 1119' 15 13 2 3 8 1 - -
Pengfei Shan 1134' 14 13 1 4 - 1 - -
Ting Zhou 1035' 14 12 2 4 - - - -
Ting Zhu 822' 14 8 6 3 - 1 - -
Yaopeng Wang 1035' 13 11 2 - - 2 - -
Yupeng He 94' 12 1 11 3 1 2 - -
Nyasha Mushekwi 973' 11 11 - - 3 1 - 1
Yanfeng Dong 267' 9 2 7 1 - 1 - -
Fangzhi Yang 22' 8 1 7 2 - - - -
Shanping Yang 607' 8 8 - 2 - 1 1 -
Xuri Zhao 466' 8 6 2 5 - - - -
Mingjian Zhao 594' 7 6 1 1 - 1 - -
Salomón Rondón 332' 6 2 4 - 3 - - -
Alex Akande 88' 3 - 3 1 - - - -
Bo Sun 44' 3 1 2 - 1 - - 1
Guowen Sun 95' 2 1 1 - - - - -
Ziqian Yu 180' 2 2 - - - - - -
Hui Zhang 6' 2 - 2 - - - - -
Jiahui Huang - 1 - 1 - - 1 - -
Xuebin Zhao 21' 1 - 1 - - - - -
Junlin Chen - - - - - - - - -
Hui Cheng - - - - - - - - -
Ming'an Cui - - - - - - - - -
Lei Yang - - - - - - - - -
Xuebo Li - - - - - - - - -
Huanhuan Shan - - - - - - - - -
Xianjun Wang - - - - - - - - -
Zhen Yu - - - - - - - - -
Xiao Zhou - - - - - - - - -