Squad
Appearances
sorting
Name
Sheng Qin 1150' 13 13 - 3 - 6 - -
Jinxian Wang 829' 13 11 2 9 - - - -
Marek Hamšík 1041' 12 12 - 4 1 1 - -
Jianbin Li 989' 12 12 - 2 - 2 - 1
Chong Zhang 1080' 12 12 - - - - - -
Long Zheng 671' 12 5 7 3 1 2 - -
Nyasha Mushekwi 973' 11 11 - - 3 1 - 1
Xiaogang Zhu 990' 11 11 - - - 2 - -
Yannick Ferreira-Carrasco 900' 10 10 - - 7 4 - -
Yupeng He 76' 10 1 9 3 1 2 - -
Ting Zhu 621' 10 6 4 1 - 1 - -
Fangzhi Yang 22' 8 1 7 2 - - - -
Shanping Yang 607' 8 8 - 2 - 1 1 -
Mingjian Zhao 594' 7 6 1 1 - 1 - -
Emmanuel Boateng 494' 6 5 1 - 3 - - -
Shuai Li 526' 6 6 - - - - - 1
Pengfei Shan 417' 6 5 1 3 - - - -
Yaopeng Wang 540' 6 6 - - - 1 - -
Xuri Zhao 376' 6 5 1 5 - - - -
Ting Zhou 525' 6 6 - 2 - - - -
Alex Akande 88' 3 - 3 1 - - - -
Ziqian Yu 180' 2 2 - - - - - -
Hui Zhang 6' 2 - 2 - - - - -
Yanfeng Dong 15' 1 - 1 - - - - -
Jiahui Huang - 1 - 1 - - 1 - -
Xuebin Zhao 21' 1 - 1 - - - - -
Junlin Chen - - - - - - - - -
Ming'an Cui - - - - - - - - -
Guowen Sun - - - - - - - - -
Lei Yang - - - - - - - - -
Bo Sun - - - - - - - - -
Xianjun Wang - - - - - - - - -
Zhen Yu - - - - - - - - -