Squad
Appearances
sorting
Name
Oleg Dmitriev 1569' 26 18 8 11 2 3 - -
Vladislav Masternoy 2207' 25 24 1 1 - 6 - -
Ilya Mazurov 1460' 25 17 8 17 1 6 - -
Artur Ryabokobylenko 1350' 23 15 8 7 2 3 - -
Temuri Bukia 813' 20 9 11 6 - - - -
Aleksey Gladyshev 1184' 19 16 3 12 1 7 - -
Roman Kosyanchuk 1402' 18 15 3 8 - 2 - -
Oleg Krasilnichenko 1350' 18 15 3 2 - 4 - -
Roman Pukhov 509' 18 2 16 1 - 1 - -
Ivan Khleborodov 1006' 17 12 5 6 - 2 - -
Igor Khaimanov 1247' 16 14 2 1 - 4 - -
Aleksandr Likhachev 1282' 16 14 2 1 - 1 - -
Roman Vorobiev 1025' 16 11 5 4 2 1 - -
Pavel Yakovlev 1098' 16 13 3 6 - 2 - -
Ruslan Koryan 576' 15 7 8 8 2 3 - -
Vladislav Mikushin 958' 14 10 4 2 - 2 - -
Mikhail Petrusev 1013' 14 12 2 9 2 7 - -
Mikhail Smirnov 1214' 14 14 - 2 - 5 - -
Danila Ermakov 1080' 12 12 - - - 2 - -
Stanislav Buchnev 990' 11 11 - - - 1 - -
Aleksandr Cherevko 728' 10 9 1 2 - 4 - -
Vladislav Korobkin 128' 10 1 9 1 - - - -
Sergei Bryzgalov 674' 8 7 1 - - 3 - -
Aleksey Solovjev 547' 7 6 1 2 - 2 1 -
Aleksandr Verulidze 206' 7 1 6 2 - 2 - -
Aslan Dashaev 180' 2 2 - - 1 - - -
Aleksey Evseev 180' 2 2 - - - - - -
Maksim Grigoriev 180' 2 2 - - - 1 - -
Dmitri Korobov 180' 2 2 - 1 - - - -
Dmitry Kortnev 180' 2 2 - - - - - -
Danil Neplyuev 20' 2 - 2 - - - - -
Aleksandr Sautin 180' 2 2 - - - - - -
Kirill Glushchenkov - - - - - - - - -
Vladislav Parshikov - - - - - - - - -
Vladislav Turukin - - - - - - - - -