Squad
Appearances
sorting
Name
Balša Tošković 178' 15 - 15 - - - - -
Alden Škrijelj 1271' 26 14 12 10 2 2 - -
Mendy Mamadou 456' 11 3 8 2 - 1 - 1
Petar Vukčević 1196' 19 13 6 9 1 1 - -
Miloš Kalezić 1180' 17 12 5 1 1 2 - -
Ognjen Gašević 943' 16 12 4 6 - 1 1 -
Ognjen Peličić 962' 16 12 4 6 - 2 - -
Marko Vujačić 71' 4 - 4 - - - - -
Đorđe Magdelinić 353' 7 4 3 2 - 3 - -
Bogdan Mandić 982' 14 11 3 6 1 2 - -
Bojan Pavićević 123' 4 1 3 1 - - - -
Luka Boričić 1493' 19 17 2 3 - 2 - -
Miloš Brnović 2378' 29 27 2 5 3 6 1 -
Vedad Turusković 25' 2 - 2 - - - - -
Ermin Alić 1250' 15 14 1 1 - - - -
Luka Mihaljević 91' 2 1 1 1 - - - -
Marko Mrvaljević 1189' 16 15 1 8 5 1 1 -
Abdel Osmanović 362' 5 4 1 1 - - - -
Ljubomir Pejović 381' 5 4 1 - - - - -
Žarko Popović 2482' 29 28 1 8 2 11 - -
Pavle Savković 180' 3 2 1 2 - - - -
Masato Shimokawa 1305' 15 14 1 - - 2 - -
Demir Adrović - - - - - - - - -
Igor Bašić 1080' 12 12 - - - 4 - -
Ivan Bojović 1440' 16 16 - - 2 2 - -
Sergej Joksimović 1530' 17 17 - - - 3 - -
Boško Ljumović - - - - - - - - -
Amir Muzurović 2446' 28 28 - 2 - 7 1 -
Ivan Novović 2944' 33 33 - 3 2 9 - -
Bojan Roganović 2729' 31 31 - 3 - 6 - -
Marko Roganović 2865' 32 32 - 1 3 9 1 -
Luka Smolović - - - - - - - - -
Stefan Spasojević 1710' 19 19 - - - 1 - -
Jovan Vujisić - - - - - - - - -
Ivan Zlajić - - - - - - - - -