Squad
Appearances
sorting
Name
Veljko Batrović 383' 5 5 - 2 5 1 - -
Mauro Cerutti 170' 5 1 4 - - 1 - -
Christos Giousis 306' 5 3 2 2 1 - - -
Andreas Kolovouris 450' 5 5 - - - 1 - -
Nikos Kouskounas 364' 5 4 1 1 1 1 - -
Georgios Moustakopoulos 364' 5 4 1 2 - 1 - -
Dimitrios Anakoglou 278' 4 3 1 2 - - - -
Albert Bruce 335' 4 2 2 - 1 2 - -
Juan Larrea 360' 4 4 - - 1 1 - -
Akis Markopouliotis 360' 4 4 - - - 1 - -
Nikolaos Masouras 360' 4 4 - - - - - -
Konstantinos Papadopoulos 296' 4 4 - 3 1 - - -
Giannis Skepetaris 128' 4 1 3 - - - - -
Efthimios Argyropoulos 131' 3 2 1 2 - - - -
Vasilios Belezakis 261' 3 3 - 1 - - - -
Dimitrios Stamopoulos 161' 3 2 1 1 - - - -
Christos Aravidis 25' 2 - 2 - - - - -
Dimos Kokas 59' 2 1 1 1 - - - -
Xenofon Panos 149' 2 2 - 1 - - - -
Dimitrios Patapis 10' 1 1 - 1 - - - -
Vasilios Pliatsikas - - - - - - - - -
Vasilios Soulis - - - - - - - - -
Mariano Angaraj - - - - - - - - -
Alexandros Apostolopoulos - - - - - - - - -
Atilo Limaci - - - - - - - - -
Marios Mikes - - - - - - - - -
Manolis Papachronopoulos - - - - - - - - -
Nikolaos Stasinopoulos - - - - - - - - -