Squad
Appearances
sorting
Name
In-beom Hwang 376' 5 4 1 2 - - - -
Ui-jo Hwang 452' 5 5 - 2 2 - - -
Se-jong Ju 174' 5 1 4 1 - - - -
Woo-young Jung 480' 5 5 - - - 2 - -
Min-jae Kim 480' 5 5 - - 2 1 - -
Seung-gyu Kim 480' 5 5 - - - - - -
Young-gwon Kim 480' 5 5 - - - - - -
Chung-yong Lee 349' 5 4 1 3 - - - -
Hee-chan Hwang 350' 4 4 - 1 1 - - -
Dong-won Ji 76' 4 - 4 - - - - -
Jin-su Kim 294' 4 3 1 - 1 1 - -
Ja-cheol Koo 144' 4 2 2 2 - - - -
Yong Lee 390' 4 4 - - - 2 - -
Heung-min Son 299' 3 3 - 1 - - - -
Chul Hong 186' 2 2 - 1 - - - -
Seung-woo Lee 36' 2 - 2 - - - - -
Sung-yueng Ki 58' 1 1 - 1 - - - -
Moon-hwan Kim 90' 1 1 - - - - - -
Jae-sung Lee 86' 1 1 - 1 - - - -
Hyun-woo Cho - - - - - - - - -
Seung-hyun Jung - - - - - - - - -
Jin-hyeon Kim - - - - - - - - -
Kyung-won Kwon - - - - - - - - -