Al Wakrah 14/09/2022 Al Sadd
Al Shamal SC 23/12/2022 Al Wakrah
-:-