Squad
Appearances
sorting
Goalkeeper
Herodotos Koupanos Cyprus 1952
Georgios Pantziaras Cyprus 20/08/1952
Defender
Odysseas Athanatos Cyprus
Totis Kiprianides Cyprus
Michalakis Kolokasis Cyprus
Christos Lillos Cyprus
Lefteris Poulias Cyprus
Midfielder
Solis Andreou Cyprus
Takis Antoniou Cyprus
Kattos Christou Cyprus 18/10/1942
Loizos Karagiannis Cyprus
Nikos Kritikos Cyprus
Andros Miamiliotis Cyprus
Stefanis Michael Cyprus
Nicos Pantziaras Cyprus
Stavros Paraskeva Cyprus
Christos Timotheou Cyprus
Forward
Leonidas Leonidou Cyprus 22/01/1949
Andreas Stylianou Cyprus 1942
Manager
Savvas Artakis Cyprus
Panos Markovic Greece 05/05/1925