Guangzhou Evergrande Season 2019/2020 44 Players/Coaches
Guangzhou Evergrande Season 2018/2019 40 Players/Coaches
Guangzhou Evergrande Season 2017/2018 39 Players/Coaches
Guangzhou Evergrande Season 2016/2017 39 Players/Coaches
Guangzhou Evergrande Season 2015/2016 36 Players/Coaches
Guangzhou Evergrande Season 2014/2015 38 Players/Coaches
Guangzhou Evergrande Season 2013/2014 38 Players/Coaches
Guangzhou Evergrande Season 2012/2013 36 Players/Coaches
Guangzhou Evergrande Season 2011/2012 35 Players/Coaches
Guangzhou Evergrande Season 2010/2011 29 Players/Coaches
Guangzhou Evergrande Season 2009/2010 15 Players/Coaches
Guangzhou Pharmaceutical Season 2008/2009 31 Players/Coaches
Guangzhou Pharmaceutical Season 2007/2008 32 Players/Coaches
Guangzhou Pharmaceutical Season 2006/2007 3 Players/Coaches
Guangzhou Pharmaceutical Season 2005/2006 3 Players/Coaches
Guangzhou Rizhiquan Season 2004/2005 2 Players/Coaches
Guangzhou Rizhiquan Season 2003/2004 3 Players/Coaches
Guangzhou Xiangxue Yiyao Season 2002/2003 2 Players/Coaches
Guangzhou Xiangxue Yiyao Season 2001/2002 1 Players/Coaches
Guangzhou Jili Qiche Season 2000/2001 2 Players/Coaches
Guangzhou Taiyangshen Season 1999/2000 3 Players/Coaches
Guangzhou Taiyangshen Season 1997/1998 1 Players/Coaches
Guangzhou Taiyangshen Season 1996/1997 1 Players/Coaches
Guangzhou Taiyangshen Season 1994/1995 1 Players/Coaches
Guangzhou Taiyangshen Season 1992/1993 1 Players/Coaches
Guangzhou Baiyunshan Season 1991/1992 1 Players/Coaches
Guangzhou Baiyunshan Season 1990/1991 1 Players/Coaches
Guangzhou Baiyunshan Season 1989/1990 1 Players/Coaches
Guangzhou Baiyunshan Season 1988/1989 1 Players/Coaches
Guangzhou Baiyunshan Season 1987/1988 1 Players/Coaches
Guangzhou Baiyunshan Season 1986/1987 1 Players/Coaches
Guangzhou Baiyunshan Season 1985/1986 1 Players/Coaches
Guangzhou Baiyunshan Season 1984/1985 2 Players/Coaches