Guangzhou Evergrande Season 2020/2021 26 Matches
Guangzhou Evergrande Season 2019/2020 22 Matches
Guangzhou Evergrande Season 2018/2019 43 Matches
Guangzhou Evergrande Season 2017/2018 49 Matches
Guangzhou Evergrande Season 2016/2017 46 Matches
Guangzhou Evergrande Season 2015/2016 47 Matches
Guangzhou Evergrande Season 2014/2015 45 Matches
Guangzhou Evergrande Season 2013/2014 47 Matches
Guangzhou Evergrande Season 2012/2013 40 Matches
Guangzhou Evergrande Season 2011/2012 39 Matches
Guangzhou Evergrande Season 2010/2011 27 Matches
Guangzhou Evergrande Season 2009/2010 26 Matches
Guangzhou Pharmaceutical Season 2008/2009 34 Matches
Guangzhou Pharmaceutical Season 2007/2008 21 Matches
Guangzhou Pharmaceutical Season 2006/2007 25 Matches
Guangzhou Pharmaceutical Season 2005/2006 24 Matches
Guangzhou Rizhiquan Season 2004/2005 30 Matches
Guangzhou Rizhiquan Season 2003/2004 15 Matches
Guangzhou Taiyangshen Season 1999/2000 14 Matches
Guangzhou Taiyangshen Season 1998/1999 25 Matches
Guangzhou Taiyangshen Season 1997/1998 13 Matches
Guangzhou Taiyangshen Season 1996/1997 11 Matches
Guangzhou Taiyangshen Season 1995/1996 25 Matches
Guangzhou Taiyangshen Season 1994/1995 22 Matches
Guangzhou Taiyangshen Season 1993/1994 8 Matches