IF Fløya [Women] Season 2010/2011 1 Players/Coaches
IF Fløya [Women] Season 2009/2010 3 Players/Coaches
IF Fløya [Women] Season 2008/2009 2 Players/Coaches
IF Fløya [Women] Season 2007/2008 1 Players/Coaches
IF Fløya [Women] Season 2006/2007 1 Players/Coaches
IF Fløya [Women] Season 2005/2006 1 Players/Coaches
IF Fløya [Women] Season 2004/2005 3 Players/Coaches
IF Fløya [Women] Season 2003/2004 1 Players/Coaches
IF Fløya [Women] Season 2002/2003 2 Players/Coaches