Player Country Position born
A
Ilir Avdyli Kosovo Kosovo Goalkeeper 20/05/1990
H
Betim Halimi Kosovo Kosovo Goalkeeper 28/02/1996
S
Suad Sahiti Kosovo Kosovo Midfielder 06/02/1995
Veton Shabani Albania Albania Defender 05/05/1990