Levski Sofia Season 2023/2024 30 Players/Coaches
Levski Sofia Season 2022/2023 35 Players/Coaches
Levski Sofia Season 2021/2022 30 Players/Coaches
Levski Sofia Season 2020/2021 34 Players/Coaches
Levski Sofia Season 2019/2020 31 Players/Coaches
Levski Sofia Season 2018/2019 36 Players/Coaches
Levski Sofia Season 2017/2018 33 Players/Coaches
Levski Sofia Season 2016/2017 40 Players/Coaches
Levski Sofia Season 2015/2016 32 Players/Coaches
Levski Sofia Season 2014/2015 28 Players/Coaches
Levski Sofia Season 2013/2014 32 Players/Coaches
Levski Sofia Season 2012/2013 32 Players/Coaches
Levski Sofia Season 2011/2012 30 Players/Coaches
Levski Sofia Season 2010/2011 30 Players/Coaches
Levski Sofia Season 2009/2010 28 Players/Coaches
Levski Sofia Season 2008/2009 35 Players/Coaches
Levski Sofia Season 2007/2008 27 Players/Coaches
Levski Sofia Season 2006/2007 30 Players/Coaches
Levski Sofia Season 2005/2006 30 Players/Coaches
Levski Sofia Season 2004/2005 30 Players/Coaches
Levski Sofia Season 2003/2004 34 Players/Coaches
Levski Sofia Season 2002/2003 28 Players/Coaches
Levski Sofia Season 2001/2002 26 Players/Coaches
Levski Sofia Season 2000/2001 30 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1999/2000 25 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1998/1999 27 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1997/1998 24 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1996/1997 21 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1995/1996 23 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1994/1995 23 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1993/1994 27 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1992/1993 21 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1991/1992 23 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1990/1991 18 Players/Coaches
Vitosha Sofia Season 1989/1990 17 Players/Coaches
Vitosha Sofia Season 1988/1989 18 Players/Coaches
Vitosha Sofia Season 1987/1988 20 Players/Coaches
Vitosha Sofia Season 1986/1987 19 Players/Coaches
Vitosha Sofia Season 1985/1986 17 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1984/1985 22 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1983/1984 18 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1982/1983 20 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1981/1982 19 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1980/1981 22 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1979/1980 20 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1978/1979 19 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1977/1978 21 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1976/1977 21 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1975/1976 20 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1974/1975 21 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1973/1974 17 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1972/1973 19 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1971/1972 20 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1970/1971 22 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1969/1970 23 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1968/1969 21 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1967/1968 20 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1966/1967 17 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1965/1966 17 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1964/1965 8 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1963/1964 8 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1962/1963 8 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1961/1962 8 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1960/1961 6 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1959/1960 7 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1958/1959 9 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1957/1958 9 Players/Coaches
Dinamo Sofia Season 1956/1957 6 Players/Coaches
Dinamo Sofia Season 1955/1956 6 Players/Coaches
Dinamo Sofia Season 1954/1955 4 Players/Coaches
Dinamo Sofia Season 1953/1954 3 Players/Coaches
Dinamo Sofia Season 1952/1953 4 Players/Coaches
Dinamo Sofia Season 1951/1952 3 Players/Coaches
Dinamo Sofia Season 1950/1951 6 Players/Coaches
Dinamo Sofia Season 1949/1950 6 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1948/1949 7 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1947/1948 5 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1946/1947 2 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1945/1946 1 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1944/1945 1 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1943/1944 2 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1942/1943 3 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1941/1942 3 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1940/1941 4 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1939/1940 5 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1938/1939 4 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1937/1938 2 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1936/1937 5 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1935/1936 6 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1934/1935 7 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1933/1934 8 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1932/1933 6 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1931/1932 6 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1930/1931 10 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1929/1930 10 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1928/1929 6 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1927/1928 6 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1926/1927 6 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1925/1926 6 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1924/1925 10 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1923/1924 9 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1922/1923 2 Players/Coaches
Levski Sofia Season 1921/1922 2 Players/Coaches