Omonia Nikosia Season 2019/2020 30 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 2018/2019 32 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 2017/2018 36 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 2016/2017 33 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 2015/2016 39 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 2014/2015 30 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 2013/2014 33 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 2012/2013 28 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 2011/2012 28 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 2010/2011 28 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 2009/2010 27 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 2008/2009 29 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 2007/2008 27 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 2006/2007 27 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 2005/2006 30 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 2004/2005 31 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 2003/2004 26 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 2002/2003 22 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 2001/2002 27 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 2000/2001 27 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 1999/2000 22 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 1998/1999 24 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 1997/1998 18 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 1996/1997 15 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 1995/1996 22 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 1994/1995 22 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 1993/1994 21 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 1992/1993 19 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 1991/1992 18 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 1990/1991 17 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 1989/1990 18 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 1988/1989 18 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 1987/1988 17 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 1986/1987 20 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 1985/1986 21 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 1984/1985 19 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 1983/1984 21 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 1982/1983 17 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 1981/1982 17 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 1980/1981 16 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 1979/1980 19 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 1978/1979 18 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 1977/1978 17 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 1976/1977 16 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 1975/1976 16 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 1974/1975 10 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 1973/1974 11 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 1972/1973 21 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 1971/1972 6 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 1970/1971 4 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 1969/1970 4 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 1968/1969 7 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 1967/1968 7 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 1966/1967 13 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 1965/1966 13 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 1964/1965 3 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 1963/1964 3 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 1962/1963 2 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 1961/1962 3 Players/Coaches
Omonia Nikosia Season 1960/1961 4 Players/Coaches