Pirata Season 2023/2024 30 Players/Coaches
Pirata Season 2022/2023 22 Players/Coaches
Pirata Season 2021/2022 25 Players/Coaches
Pirata Season 2020/2021 36 Players/Coaches
Pirata Season 2019/2020 24 Players/Coaches
Pirata Season 2018/2019 31 Players/Coaches
Molinos El Pirata FC Season 2017/2018 2 Players/Coaches