Wadi Degla SC Season 2021/2022 8 Matches
Wadi Degla SC Season 2020/2021 42 Matches
Wadi Degla SC Season 2019/2020 18 Matches
Wadi Degla SC Season 2018/2019 34 Matches
Wadi Degla SC Season 2017/2018 35 Matches
Wadi Degla SC Season 2016/2017 34 Matches
Wadi Degla SC Season 2015/2016 37 Matches
Wadi Degla SC Season 2014/2015 34 Matches
Wadi Degla SC Season 2013/2014 20 Matches
Wadi Degla SC Season 2012/2013 16 Matches
Wadi Degla SC Season 2011/2012 21 Matches
Wadi Degla SC Season 2010/2011 27 Matches