5. Round
19/02/2020 22:30 CSA - AL CSA - AL - Bahia - BA Bahia - BA 0:2
22/02/2020 19:00 Confiança - SE Confiança - SE - Fortaleza Fortaleza 2:0
22/02/2020 19:00 Imperatriz - MA Imperatriz - MA - River - PI River - PI 1:0
22/02/2020 21:00 América - RN América - RN - Sport - PE Sport - PE 1:1
26/02/2020 20:00 Ceará - CE Ceará - CE - Botafogo - PB Botafogo - PB -:-
26/02/2020 22:30 Santa Cruz - PE Santa Cruz - PE - Freipaulistano - SE -:-
27/02/2020 23:00 Vitória - BA Vitória - BA - CR Brasil - AL CR Brasil - AL -:-
27/02/2020 23:00 Náutico - PE Náutico - PE - ABC - RN ABC - RN -:-
6. Round
03/03/2020 22:30 River - PI River - PI - Ceará - CE Ceará - CE -:-
05/03/2020 23:00 CR Brasil - AL CR Brasil - AL - Náutico - PE Náutico - PE -:-
07/03/2020 19:00 Bahia - BA Bahia - BA - Confiança - SE Confiança - SE -:-
07/03/2020 19:00 Sport - PE Sport - PE - Santa Cruz - PE Santa Cruz - PE -:-
07/03/2020 21:00 Fortaleza Fortaleza - CSA - AL CSA - AL -:-
07/03/2020 23:00 Botafogo - PB Botafogo - PB - Imperatriz - MA Imperatriz - MA -:-
08/03/2020 21:00 ABC - RN ABC - RN - Vitória - BA Vitória - BA -:-
08/03/2020 21:00 Freipaulistano - SE - América - RN América - RN -:-