V.League 1 21. Round 23/10/2022 H Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2:2 (2:2)
V.League 1 22. Round 30/10/2022 H DPM Nam Dinh 1:1 (0:1)
V.League 1 23. Round 03/11/2022 A Sông Lam Nghệ An 0:3 (0:2)
V.League 1 24. Round 09/11/2022 H FLC Thanh Hóa 4:2 (0:1)
V.League 1 26. Round 19/11/2022 A Sài Gòn FC 1:2 (0:1)
Fixtures & Results »