Referee Country W D L
Pavel Kukuyan 4 2 1 1 1 0 0 0
Vasiliy Kazartsev 4 1 1 2 0 0 0 0
Kirill Levnikov 4 2 0 2 0 0 0 0
Artem Lyubimov 4 1 0 3 0 1 0 0
Dmitriy Golov 3 1 0 2 1 0 0 0
Artem Chistyakov 3 1 0 2 0 0 0 0
Roman Marnavskiy 3 1 1 1 0 0 0 0
Pavel Shadykhanov 3 2 1 0 0 0 0 0
Roman Trukhanovich 3 0 0 3 0 1 0 0
Maksim Pchelintsev 2 2 0 0 2 0 0 0
Vladimir Falov 2 1 1 0 1 0 0 0
Anton Frolov 2 1 1 0 1 1 0 0
Maksim Tupikov 2 2 0 0 1 1 0 0
Aleksey Amelin 2 1 0 1 0 0 0 0
Andrey Chukanov 2 1 1 0 0 0 0 0
Sergey Ivanov 2 0 1 1 0 0 0 0
Yuriy Matveev 2 0 1 1 0 1 0 0
Andrey Prokopov 2 1 1 0 0 0 0 0
Daniyar Sakhi 2 2 0 0 0 1 0 0
Rafael Shafeev 2 0 1 1 0 1 0 0
Referee Country W D L
Ivan Sidenkov 2 1 0 1 0 0 0 0
Maksim Skorochkin 2 2 0 0 0 0 0 0
Aleksey Sukhoy 2 0 2 0 0 1 0 0
Evgeniy Turbin 2 0 1 1 0 0 0 0
Mikhail Cheremnykh 1 1 0 0 1 0 0 0
Eduard Milenkhanov 1 0 0 1 1 0 0 0
Dmitriy Prokopov 1 1 0 0 1 0 0 0
Andrey Strelkov 1 0 1 0 1 0 0 0
Dmitriy Akulinin 1 1 0 0 0 0 0 0
Anton Antoshko 1 0 1 0 0 0 0 0
Vladislav Bezborodov 1 0 0 1 0 0 0 0
Kamil Biglov 1 0 0 1 0 0 0 0
Gergő Bogár 1 1 0 0 0 0 0 0
Aleksey Chaplygin 1 1 0 0 0 0 0 0
Nikita Chetkin 1 0 1 0 0 0 0 0
Vage Chichilyan 1 1 0 0 0 1 0 0
Yuriy Dedov 1 0 1 0 0 0 0 0
Aleksey Fedotov 1 0 0 1 0 0 0 0
Roman Feduleev 1 0 1 0 0 1 0 0
Stanislav Isaev 1 0 0 1 0 0 0 0
Referee Country W D L
Sergey Karasev 1 1 0 0 0 0 0 0
Danil Kashirin 1 1 0 0 0 1 0 0
Artem Kataykin 1 0 0 1 0 1 0 0
Artem Kharin 1 0 0 1 0 0 0 0
Aleksandr Kryukov 1 0 1 0 0 0 0 0
Evgeniy Kukulyak 1 0 1 0 0 0 0 0
Andy Madley 1 1 0 0 0 0 0 0
Aleksey Matyunin 1 0 0 1 0 0 0 0
Aleksandr Mayun 1 0 0 1 0 0 0 0
Vitaliy Meshkov 1 0 0 1 0 0 0 0
Petr Miroshnichenko 1 0 0 1 0 0 0 0
Nikita Morozov 1 1 0 0 0 0 0 0
Vladimir Moskalev 1 0 1 0 0 0 0 0
Dragoslav Perič 1 0 0 1 0 0 0 0
Mikhail Plisko 1 1 0 0 0 0 0 0
Ivan Pozhidaev 1 0 1 0 0 1 0 0
Vladislav Rybakov 1 0 0 1 0 0 0 0
Daniil Shemetov 1 0 0 1 0 0 0 0
Taras Shevchenko 1 1 0 0 0 0 0 0
Vladislav Shipkov 1 1 0 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Artem Smolin 1 0 1 0 0 0 0 0
Igor Vertkov 1 0 1 0 0 0 0 0
Ivan Vučković 1 0 1 0 0 0 0 0