Referee Country W D L
Vladimir Moskalev 12 2 3 7 0 2 0 0
Mikhail Vilkov 12 3 4 5 0 0 0 0
Vladislav Bezborodov 10 2 2 6 0 2 0 0
Sergey Lapochkin 10 2 3 5 0 3 0 0
Aleksey Eskov 9 3 1 5 0 0 0 0
Sergey Karasev 8 4 2 2 0 0 0 0
Vitaliy Meshkov 8 3 1 4 0 1 0 0
Evgeniy Turbin 6 2 4 0 1 1 0 0
Sergey Ivanov 6 3 1 2 0 1 0 0
Aleksey Nikolaev 6 1 4 1 0 2 0 0
Vladimir Seldyakov 6 4 1 1 0 0 0 0
Aleksey Matyunin 5 2 2 1 1 1 0 0
Roman Galimov 5 2 2 1 0 0 0 0
Stanislav Vasilyev 5 1 1 3 0 3 0 0
Pavel Kukuyan 4 1 0 3 0 1 0 0
Kirill Levnikov 4 0 2 2 0 1 0 0
Aleksey Sukhoy 4 1 2 1 0 0 0 0
Aleksandr Egorov 3 2 1 0 1 1 0 0
Igor Fedotov 3 0 0 3 0 1 0 0
Sergey Kulikov 3 0 1 2 0 0 0 0
Referee Country W D L
Igor Nizovtsev 3 1 1 1 0 1 0 0
Nikolay Voloshin 3 0 2 1 0 0 0 0
Artem Chistyakov 1 1 0 0 0 0 0 0
Igor Egorov 1 1 0 0 0 0 0 0
Andrey Fisenko 1 1 0 0 0 1 0 0
Arnold Hunter 1 0 1 0 0 0 0 0
Vasiliy Kazartsev 1 1 0 0 0 0 0 0
Sergey Kostevich 1 0 0 1 0 0 0 0
Evgeny Kukulyak 1 1 0 0 0 0 0 0
Igor Panin 1 0 0 1 0 0 0 0
Pavel Shadykhanov 1 1 0 0 0 1 0 0
Lasha Verulidze 1 0 0 1 0 0 0 0