Referee Country W D L
Aleksey Amelin 3 1 0 2 1 0 0 0
Mikhail Vilkov 3 2 0 1 0 0 0 0
Vasiliy Kazartsev 2 1 1 0 1 1 0 0
Rustam Lutfullin 2 1 0 1 1 1 0 0
Mohamad Yaacob 2 2 0 0 1 1 0 0
Vladimir Seldyakov 2 1 1 0 0 0 0 0
Aleksey Sukhoy 2 1 1 0 0 1 0 0
Masoud Tufaylieh 2 0 0 2 0 1 0 0
Stanislav Vasilyev 2 0 0 2 0 0 0 0
Omar Mohamed Al Ali 1 1 0 0 1 0 0 0
Ali Sabah Adday Al Qaysi 1 1 0 0 1 0 0 0
Adham Makhadmeh 1 1 0 0 1 0 0 0
Antti Munukka 1 0 0 1 1 0 0 0
Oleg Sokolov 1 1 0 0 1 0 0 0
Lasha Verulidze 1 1 0 0 1 0 0 0
Mohamed Al Hammadi 1 0 0 1 0 0 0 0
Abdulrahman Al Jassim 1 0 1 0 0 0 0 0
Omar Mubarak Mazaroua Al Yaqoubi 1 1 0 0 0 0 0 0
Joffri Ali Razan 1 0 0 1 0 0 0 0
Yury Aponasenko 1 1 0 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Vladislav Bezborodov 1 0 0 1 0 0 0 0
Aleksandr Borisov 1 1 0 0 0 1 0 0
Sergey Cheban 1 0 0 1 0 0 0 0
Artem Chistyakov 1 0 1 0 0 0 0 0
Aleksandr Egorov 1 1 0 0 0 0 0 0
Aleksey Eskov 1 1 0 0 0 0 0 0
Igor Fedotov 1 0 0 1 0 0 0 0
David Fernández Borbalán 1 1 0 0 0 0 0 0
Anton Frolov 1 0 0 1 0 0 0 0
Hanna Hattab 1 1 0 0 0 0 0 0
Sergey Karasev 1 0 0 1 0 1 0 0
Hiroyuki Kimura 1 0 0 1 0 0 0 0
Pavel Kukuyan 1 1 0 0 0 0 0 0
Amin Kurgheli 1 0 0 1 0 0 0 0
Sergey Lapochkin 1 0 0 1 0 0 0 0
Aleksey Matyunin 1 0 1 0 0 0 0 0
Paolo Mazzoleni 1 1 0 0 0 0 0 0
Zaid Mohammed 1 0 0 1 0 0 0 0
Dmitry Nedvizhay 1 1 0 0 0 0 0 0
Aleksey Nikolaev 1 0 1 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Igor Panin 1 0 0 1 0 0 0 0
Hettikamkanamge Perera 1 0 1 0 0 0 0 0
Akhrol Riskullaev 1 0 0 1 0 0 0 0
Mohanad Qasim Eesee Sarray 1 0 0 1 0 0 0 0
Pavel Shadykhanov 1 0 1 0 0 0 0 0
Evgeniy Turbin 1 0 0 1 0 0 0 0
Paolo Valeri 1 0 0 1 0 0 0 0
Nikolay Voloshin 1 1 0 0 0 0 0 0