Referee Country W D L
Sergey Chistov 6 1 3 2 2 0 0 0
Vitaliy Sevostsyanik 6 3 0 3 2 0 0 0
Sergey Stetsurin 6 0 3 3 0 0 0 0
Pavel Koronets 5 2 2 1 1 0 0 0
Denis Shcherbakov 5 0 2 3 1 0 0 0
Andrey Vasilevich 5 2 1 2 0 0 0 0
Sergey Tsinkevich 3 1 1 1 3 0 0 0
Sergey Gorayutin 3 2 0 1 1 0 0 0
Amin Kurgheli 3 1 0 2 0 0 0 0
Viktor Shimusik 3 0 3 0 0 0 0 0
Sergey Lobatsevich 2 1 1 0 1 0 0 0
Dmitriy Dmitryev 2 0 0 2 0 0 0 0
Dmitriy Dolya 2 0 0 2 0 0 0 0
Igor Kruk 2 0 0 2 0 0 0 0
Sergey Krasnikov 1 1 0 0 0 0 0 0
Anton Lashuk 1 0 1 0 0 0 0 0
Dumitru Muntean 1 0 0 1 0 0 0 0
Evgeni Naumov 1 0 1 0 0 0 0 0
Michal Očenáš 1 0 1 0 0 0 0 0
Ioannis Papadopoulos 1 0 0 1 0 0 0 0
Referee Country W D L
Tihomir Pejin 1 0 0 1 0 0 0 0
Zbynek Proske 1 0 0 1 0 0 0 0