Referee Country W D L
Evgeny Kukulyak 4 2 0 2 0 1 0 0
Artem Lyubimov 4 1 2 1 0 1 0 0
Evgeniy Bulanov 3 3 0 0 1 0 0 0
Igor Panin 3 2 0 1 1 0 0 0
Yan Bobrovskiy 3 1 2 0 0 1 0 0
Pavel Kukuyan 3 1 1 1 0 0 0 0
Ivan Sidenkov 3 3 0 0 0 0 0 0
Lasha Verulidze 3 0 2 1 0 0 0 0
Nikolay Voloshin 3 1 1 1 0 0 0 0
Anatoliy Zhabchenko 3 1 2 0 0 0 0 0
Artur Fedorov 2 2 0 0 1 0 0 0
Vladimir Seldyakov 2 1 1 0 1 1 0 0
Anton Anopa 2 1 0 1 0 0 0 0
Yunus Koshko 2 1 0 1 0 0 0 0
Kirill Levnikov 2 1 0 1 0 0 0 0
Dmitriy Streltsov 2 1 0 1 0 0 0 0
Sergey Tsyganok 1 1 0 0 2 0 0 0
Vasiliy Kazartsev 1 1 0 0 1 0 0 0
Aleksey Sukhoy 1 1 0 0 1 0 0 0
Aleksey Amelin 1 1 0 0 0 1 0 0
Referee Country W D L
Sergey Cheban 1 1 0 0 0 0 0 0
Artem Chistyakov 1 1 0 0 0 0 0 0
Anton Frolov 1 0 0 1 0 0 0 0
Roman Galimov 1 0 1 0 0 0 0 0
Sergey Ivanov 1 1 0 0 0 0 0 0
Sergey Kulikov 1 0 1 0 0 0 0 0
Igor Nizovtsev 1 1 0 0 0 0 0 0
Oleg Sokolov 1 1 0 0 0 0 0 0
Stanislav Vasilyev 1 0 0 1 0 1 0 0
Igor Vertkov 1 1 0 0 0 0 0 0