Referee Country W D L
Mikola Balakin 4 1 1 2 0 0 0 0
Dmytro Bondarenko 3 3 0 0 0 0 0 0
Oleksandr Derdo 3 3 0 0 0 2 0 0
Viktor Kopiyevskyy 3 0 0 3 0 0 0 0
Yaroslav Kozyk 2 1 1 0 1 0 0 0
Oleksiy Derevinskiy 2 1 1 0 0 0 0 0
Denys Shurman 2 0 1 1 0 0 0 0
Maksim Kozyryatskiy 1 0 1 0 1 0 0 0
Evgen Aranovskiy 1 1 0 0 0 0 0 0
Sergey Boyko 1 1 0 0 0 0 0 0
Yury Ivanov 1 1 0 0 0 0 0 0
Andriy Kovalenko 1 0 0 1 0 0 0 0
Dmytro Kryvushkin 1 0 0 1 0 0 0 0
Kateryna Monzul 1 0 0 1 0 0 0 0
Anastasiya Romanyuk 1 0 1 0 0 0 0 0
Oleksandr Solov`yan 1 0 1 0 0 0 0 0