Referee Country W D L
Oleksandr Shandor 4 0 2 2 1 2 0 0
Vitaliy Romanov 4 1 1 2 0 0 0 0
Dmytro Bondarenko 3 3 0 0 1 0 0 0
Oleksiy Derevinskiy 3 1 1 1 1 0 0 0
Mikola Balakin 3 0 1 2 0 0 0 0
Kateryna Monzul 3 0 0 3 0 0 0 0
Igor Paskhal 3 1 1 1 0 1 0 0
Sergey Boyko 2 2 0 0 1 0 0 0
Evgen Aranovskiy 2 1 1 0 0 0 0 0
Yury Ivanov 2 1 0 1 0 0 0 0
Maksim Kozyryatskiy 2 0 0 2 0 0 0 0
Yuriy Mozharovsky 2 0 2 0 0 0 0 0
Vladimir Novokhatniy 2 1 0 1 0 0 0 0
Denys Shurman 2 0 0 2 0 0 0 0
Roman Blavatskiy 1 1 0 0 0 0 0 0
Leodán González 1 1 0 0 0 0 0 0
Andriy Kovalenko 1 0 0 1 0 0 0 0
Yaroslav Kozyk 1 1 0 0 0 0 0 0
Dmytro Kryvushkin 1 0 0 1 0 0 0 0
Dmitry Kutakov 1 1 0 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Maguette N'Diaye 1 1 0 0 0 0 0 0
Alexander Omelchenko 1 0 0 1 0 0 0 0
Fernando Rapallini 1 0 1 0 0 0 0 0
Oleksandr Solov`yan 1 0 0 1 0 0 0 0