Referee Country W D L
Vitali Romanov 9 3 2 4 0 1 1 0
Anatoliy Abdula 5 3 1 1 2 1 0 0
Yuriy Mozharovsky 5 0 2 3 1 0 0 0
Igor Paskhal 5 3 0 2 1 1 0 0
Denys Shurman 5 0 1 4 0 1 0 0
Maksim Kozyryatskiy 4 2 1 1 1 2 0 0
Evgen Aranovskiy 4 2 1 1 0 1 0 0
Kateryna Monzul 3 1 1 1 1 0 0 0
Mikola Balakin 3 1 1 1 0 0 0 0
Andriy Kovalenko 3 2 1 0 0 0 0 0
Mykola Kryvonosov 3 1 1 1 0 0 0 0
Oleksandr Shandor 3 2 0 1 0 1 0 0
Sergey Boyko 2 1 1 0 1 0 0 0
Yaroslav Kozyk 2 1 0 1 1 0 0 0
Oleksiy Derevinsky 2 1 0 1 0 0 0 0
Yury Ivanov 2 1 0 1 0 0 0 0
Vladimir Novokhatniy 2 0 2 0 0 0 0 0
Dmitry Kutakov 1 1 0 0 1 0 0 0
Ivan Bondar 1 0 0 1 0 1 0 0
Dmytro Bondarenko 1 0 0 1 0 0 0 0
Referee Country W D L
Oleksandr Derdo 1 1 0 0 0 0 0 0
Espen Eskås 1 0 1 0 0 1 0 0
Dmytro Kryvushkin 1 0 1 0 0 0 0 0
Jens Maae 1 0 1 0 0 0 0 0
Halis Özkahya 1 0 0 1 0 0 0 0
João Pinheiro 1 0 1 0 0 0 0 0
Manuel Schüttengruber 1 0 0 1 0 0 0 0