Referee Country W D L
Sergey Cheban 5 2 0 3 0 0 0 0
Lasha Verulidze 4 2 2 0 1 0 0 0
Aleksey Amelin 4 1 2 1 0 0 0 0
Yan Bobrovskiy 4 1 2 1 0 2 0 0
Artur Fedorov 4 1 1 2 0 1 0 0
Evgeny Kukulyak 4 1 2 1 0 1 0 0
Ivan Sidenkov 4 2 1 1 0 1 1 0
Stanislav Vasilyev 3 2 1 0 1 2 0 0
Anton Anopa 3 1 0 2 0 1 0 0
Roman Safyan 2 1 1 0 1 0 0 0
Vladimir Seldyakov 2 1 0 1 1 0 0 0
Roman Galimov 2 0 0 2 0 0 0 0
Kirill Levnikov 2 0 0 2 0 0 0 0
Igor Nizovtsev 2 0 2 0 0 0 0 0
Igor Panin 2 0 1 1 0 0 0 0
Pavel Shadykhanov 2 2 0 0 0 0 0 0
Artem Chistyakov 1 0 0 1 1 0 0 0
Aleksey Sukhoy 1 0 1 0 1 0 0 0
Erwin Blank 1 1 0 0 0 0 0 0
Evgeniy Bulanov 1 1 0 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Maksim Chembulatov 1 0 1 0 0 0 0 0
Aleksey Eskov 1 0 0 1 0 0 0 0
Igor Fedotov 1 0 1 0 0 0 0 0
Anton Frolov 1 0 0 1 0 0 0 0
Christopher Jäger 1 0 0 1 0 1 0 0
Sergey Karasev 1 1 0 0 0 1 0 0
Vasiliy Kazartsev 1 0 1 0 0 0 0 0
Yunus Koshko 1 0 1 0 0 0 0 0
Sergey Kulikov 1 0 0 1 0 1 0 0
Artem Lyubimov 1 0 1 0 0 0 0 0
Maksim Matyunin 1 0 0 1 0 0 0 0
Robert Schröder 1 1 0 0 0 0 0 0
Denis Shpilev 1 1 0 0 0 0 0 0
Kirill Silantyev 1 0 0 1 0 0 0 0
Oleg Sokolov 1 0 0 1 0 0 0 0
Dmitriy Streltsov 1 0 1 0 0 0 0 0
Evgeniy Turbin 1 0 1 0 0 1 0 0
Nikolay Voloshin 1 0 0 1 0 0 0 0
Anatoliy Zhabchenko 1 1 0 0 0 0 0 0