Referee Country W D L
Vladislav Bezborodov 3 1 1 1 0 0 0 0
Aleksey Nikolaev 3 2 0 1 0 0 0 0
Aleksey Eskov 2 0 1 1 0 0 0 0
Sergey Karasev 2 1 0 1 0 1 0 0
Sergey Lapochkin 2 2 0 0 0 0 0 0
Kirill Levnikov 2 0 1 1 0 0 0 0
Vitaliy Meshkov 2 1 1 0 0 0 0 0
Mikhail Belov 1 0 0 1 0 0 0 0
Tamás Bognár 1 0 0 1 0 0 0 0
Artem Chistyakov 1 0 0 1 0 0 0 0
Sebastien Delférière 1 0 0 1 0 0 0 0
Aleksandr Egorov 1 0 1 0 0 0 0 0
Hüseyin Göçek 1 0 1 0 0 0 0 0
Sergey Ivanov 1 0 0 1 0 0 0 0
Aleksandr Mashlyakevich 1 1 0 0 0 0 0 0
Aleksey Matyunin 1 0 0 1 0 0 0 0
Gediminas Mažeika 1 0 0 1 0 0 0 0
Bas Nijhuis 1 1 0 0 0 0 0 0
Vladimir Seldyakov 1 0 0 1 0 0 0 0
Aleksey Sukhoy 1 1 0 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Evgeniy Turbin 1 0 1 0 0 0 0 0
Mikhail Vilkov 1 1 0 0 0 0 0 0
Felix Zwayer 1 0 1 0 0 0 0 0