Referee Country W D L
Mikola Balakin 4 0 1 3 0 1 0 0
Amin Kurgheli 4 1 0 3 0 1 0 0
Denys Shurman 4 0 1 3 0 0 0 0
Sergey Gorayutin 3 2 1 0 0 0 0 0
Viktor Kopiyevskyy 3 0 0 3 0 1 0 0
Sergey Tsinkevich 3 1 1 1 0 0 0 0
Vitaliy Sevostsyanik 2 1 1 0 1 1 0 0
Sergey Boyko 2 0 1 1 0 1 0 0
Oleksandr Derdo 2 1 0 1 0 0 0 0
Pavel Koronets 2 1 0 1 0 1 0 0
Dmytro Kryvushkin 2 2 0 0 0 1 0 0
Kateryna Monzul 2 0 0 2 0 0 0 0
Vladimir Novokhatniy 2 1 1 0 0 2 0 0
Vitali Romanov 2 0 0 2 0 1 0 0
Denis Shcherbakov 2 0 1 1 0 0 0 0
Konstantin Trukhanov 2 0 2 0 0 0 0 0
Andrey Vasilevich 2 0 1 1 0 1 0 0
Mykola Kryvonosov 1 1 0 0 1 0 0 0
Volodymyr Milanych 1 1 0 0 1 0 0 0
Anatoliy Abdula 1 0 1 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Evgen Aranovskiy 1 0 0 1 0 0 0 0
Roman Blavatskiy 1 1 0 0 0 1 0 0
Sergey Chistov 1 0 0 1 0 0 1 0
Dmitriy Dolya 1 0 1 0 0 0 0 0
Andriy Kovalenko 1 0 0 1 0 0 0 0
Yaroslav Kozyk 1 1 0 0 0 1 0 0
Maksim Kozyryatskiy 1 1 0 0 0 0 0 0
Anton Lashuk 1 1 0 0 0 0 0 0
Sergey Lysenchuk 1 0 0 1 0 0 0 0
Alexander Omelchenko 1 0 0 1 0 0 0 0
Igor Paskhal 1 1 0 0 0 1 0 0
Viktor Shimusik 1 0 1 0 0 0 0 0
Viktor Shvetsov 1 0 0 1 0 1 0 0