Referee Country W D L
Vladimir Seldyakov 5 1 2 2 0 0 0 0
Vladislav Bezborodov 3 1 2 0 1 1 0 0
Sergey Karasev 3 1 0 2 0 0 0 0
Aleksey Matyunin 3 0 0 3 0 0 0 0
Stanislav Vasilyev 3 2 1 0 0 0 0 0
Artem Lyubimov 2 0 2 0 1 1 0 0
Igor Panin 2 1 0 1 1 0 0 0
Aleksey Amelin 2 1 0 1 0 0 0 0
Konstantin Averyanov 2 0 1 1 0 0 0 0
Artem Chistyakov 2 1 0 1 0 0 0 0
Sergey Ivanov 2 0 1 1 0 1 0 0
Vasiliy Kazartsev 2 1 0 1 0 0 0 0
Pavel Kukuyan 2 1 0 1 0 0 0 0
Kirill Levnikov 2 0 1 1 0 0 0 0
Vitaliy Meshkov 2 1 0 1 0 0 0 0
Vladimir Moskalev 2 0 2 0 0 1 0 0
Pavel Shadykhanov 2 0 2 0 0 0 0 0
Ivan Sidenkov 2 1 1 0 0 0 0 0
Aleksey Sukhoy 2 0 0 2 0 1 0 0
Evgeniy Turbin 2 2 0 0 0 1 0 0
Referee Country W D L
Nikolay Voloshin 2 0 0 2 0 0 0 0
Sergey Lapochkin 1 0 0 1 1 0 0 0
Yan Bobrovskiy 1 0 0 1 0 1 0 0
Aleksandr Borisov 1 1 0 0 0 0 0 0
Evgeniy Bulanov 1 0 0 1 0 0 0 0
Sebastian Colţescu 1 0 1 0 0 0 0 0
Aleksandr Egorov 1 0 0 1 0 0 0 0
Igor Fedotov 1 0 0 1 0 0 0 0
Andrey Fisenko 1 0 0 1 0 0 0 0
Anton Frolov 1 0 1 0 0 0 0 0
Roman Galimov 1 1 0 0 0 0 0 0
Jovan Kaluđerovic 1 0 1 0 0 0 0 0
Yuri Karpov 1 1 0 0 0 0 0 0
Sergey Kulikov 1 0 0 1 0 0 0 0
Aleksandr Mashlyakevich 1 1 0 0 0 0 0 0
Dmitry Nedvizhay 1 1 0 0 0 0 0 0
Roman Safyan 1 0 1 0 0 0 0 0
Oleg Sokolov 1 0 1 0 0 0 0 0
Ilias Spathas 1 0 1 0 0 0 0 0
Lasha Verulidze 1 0 0 1 0 0 0 0