Referee Country W D L
Mikola Balakin 6 2 1 3 1 0 0 0
Oleksandr Derdo 5 2 1 2 1 0 0 0
Sergey Boyko 4 1 1 2 3 1 0 0
Viktor Kopiyevskyy 4 4 0 0 3 0 0 0
Anatoliy Abdula 4 2 1 1 1 0 0 0
Evgen Aranovskiy 4 1 3 0 1 0 0 0
Ivan Bondar 4 1 0 3 0 0 0 0
Oleksandr Golovkov 4 0 0 4 0 0 0 0
Yuriy Mozharovsky 4 2 1 1 0 0 0 0
Sergiy Skrypak 3 0 0 3 2 0 0 0
Sergey Lysenchuk 3 0 1 2 1 0 0 0
Yuri Hrysio 3 0 1 2 0 0 0 0
Yuriy Moseychuk 3 0 2 1 0 0 0 0
Michael Tykgaard 2 1 1 0 2 1 0 0
Dmytro Bondarenko 2 0 0 2 1 1 0 0
Vitaliy Romanov 2 1 1 0 1 1 0 0
Yaroslav Kozyk 2 1 0 1 0 1 1 0
Morten Krogh 2 1 0 1 0 0 0 0
Dmytro Kryvushkin 2 1 0 1 0 0 0 0
Harald Lechner 2 1 0 1 0 1 0 0
Referee Country W D L
Igor Paskhal 2 1 1 0 0 0 0 0
Denys Shurman 2 1 1 0 0 0 0 0
Konstantin Trukhanov 2 0 1 1 0 0 0 0
Andriy Kuzmin 1 1 0 0 1 0 0 0
Äliyar Ağayev 1 1 0 0 0 0 0 0
Sergiy Berezka 1 0 1 0 0 0 0 0
Jørgen Burchardt 1 0 0 1 0 0 0 0
Stéphanie Frappart 1 0 0 1 0 0 0 0
Yury Ivanov 1 1 0 0 0 0 0 0
Michael Johansen 1 0 0 1 0 0 0 0
Jakob Kehlet 1 1 0 0 0 0 0 0
Maksim Kozyryatskiy 1 1 0 0 0 0 0 0
Mykola Kryvonosov 1 0 0 1 0 0 0 0
Peter Munch Larsen 1 0 0 1 0 0 0 0
Vladimir Novokhatniy 1 1 0 0 0 0 0 0
Sandi Putros 1 0 0 1 0 0 0 0
Oleksandr Solov`yan 1 1 0 0 0 0 0 0
Daniel Stefański 1 0 0 1 0 0 0 0
Benjamin Willaume-Jantzen 1 0 1 0 0 0 0 0
Anatoliy Zhabchenko 1 0 0 1 0 0 0 0