Referee Country W D L
Sergey Kulikov 9 5 4 0 3 1 0 0
Roman Galimov 8 3 2 3 0 2 0 0
Anton Anopa 7 6 1 0 1 3 0 0
Vladimir Moskalev 6 3 0 3 1 1 0 0
Aleksey Matyunin 6 1 1 4 0 1 1 0
Vladimir Seldyakov 6 3 0 3 0 0 0 0
Pavel Shadykhanov 6 3 2 1 0 1 0 0
Evgeniy Turbin 6 3 1 2 0 1 0 0
Vitaliy Meshkov 5 1 2 2 1 0 0 0
Igor Panin 5 4 0 1 1 1 0 0
Artem Chistyakov 5 0 2 3 0 1 0 0
Yan Bobrovskiy 4 0 2 2 1 1 0 0
Sergey Kostevich 4 1 1 2 1 0 0 0
Sergey Lapochkin 4 0 0 4 1 1 0 0
Mikhail Vilkov 4 4 0 0 1 0 1 0
Nikolay Voloshin 4 0 3 1 1 1 0 0
Sergey Ivanov 4 1 1 2 0 0 0 0
Vasiliy Kazartsev 4 3 1 0 0 1 0 0
Stanislav Vasilyev 4 2 1 1 0 2 0 0
Anton Frolov 3 2 0 1 3 1 0 0
Referee Country W D L
Mikhail Belov 3 2 1 0 1 0 0 0
Timur Arslanbekov 3 1 1 1 0 0 0 0
Vladislav Bezborodov 3 1 0 2 0 0 0 0
Aleksey Eskov 3 0 0 3 0 0 0 0
Andrey Fisenko 3 0 1 2 0 1 0 0
Evgeniy Kukulyak 3 2 0 1 0 0 0 0
Igor Nizovtsev 3 2 0 1 0 1 0 0
Ivan Saraev 3 1 1 1 0 0 0 1
Oleg Sokolov 3 0 1 2 0 1 0 0
Charymurat Kurbanov 2 2 0 0 1 0 0 0
Sergey Tsyganok 2 0 0 2 1 0 0 0
Khamis Al Marri 2 0 0 2 0 0 0 0
Konstantin Averyanov 2 1 1 0 0 1 0 0
Aleksandr Borisov 2 2 0 0 0 1 0 0
Sergey Cheban 2 1 0 1 0 0 0 0
Aleksandr Egorov 2 1 1 0 0 1 0 0
Igor Fedotov 2 0 0 2 0 0 0 0
Sergey Karasev 2 0 1 1 0 1 0 0
Pavel Koronets 2 1 1 0 0 0 0 0
Yunus Koshko 2 1 0 1 0 1 0 0
Referee Country W D L
Pavel Kukuyan 2 1 0 1 0 0 0 0
Aleksey Kulbakov 2 0 1 1 0 0 0 0
Amin Kurgheli 2 0 0 2 0 0 0 0
Kirill Levnikov 2 0 0 2 0 2 0 0
Roman Safyan 2 1 0 1 0 1 0 0
Rafael Shafeev 2 2 0 0 0 1 1 0
Viktor Shimusik 2 1 0 1 0 0 0 0
Dmitriy Streltsov 2 1 0 1 0 2 0 0
Aleksey Sukhoy 2 0 1 1 0 0 0 0
Lasha Verulidze 2 1 0 1 0 0 0 0
Omar Mohamed Al Ali 1 1 0 0 1 1 0 0
Ali Shaban 1 0 0 1 1 1 0 0
Kirill Silantyev 1 1 0 0 1 1 0 0
Ali Abdulnabi 1 0 1 0 0 0 0 0
Hussein Abou Yehia 1 1 0 0 0 0 0 0
Saoud Al Athbah 1 1 0 0 0 0 0 0
Abdullah Al Baloushi 1 0 0 1 0 0 0 0
Mohammed Al Hoaish 1 0 0 1 0 0 0 0
Abdulrahman Al Jassim 1 0 1 0 0 1 0 0
Turki Al Khudair 1 1 0 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Yahya Al Mulla 1 1 0 0 0 0 0 0
Aleksey Amelin 1 0 0 1 0 0 0 0
Yury Aponasenko 1 1 0 0 0 0 0 0
Aziz Asimov 1 1 0 0 0 0 0 0
Evgeni Bulanov 1 1 0 0 0 1 0 0
Nerijus Dunauskas 1 0 0 1 0 0 0 0
Ming Fu 1 0 0 1 0 0 0 0
Ravshan Irmatov 1 0 0 1 0 0 0 0
Sang-woo Kim 1 0 0 1 0 0 0 0
Hyung-jin Ko 1 1 0 0 0 0 0 0
Artyom Kuchin 1 0 1 0 0 0 0 0
Maksim Layushkin 1 0 0 1 0 0 0 0
Sergey Lobatsevich 1 1 0 0 0 0 0 0
Artem Lyubimov 1 1 0 0 0 0 0 0
Jameel Mohamed 1 1 0 0 0 0 0 0
Mohammed Abdulla Mohammed 1 0 0 1 0 0 0 0
Maksim Perezva 1 0 1 0 0 0 0 0
Anastasia Pustovoytova 1 1 0 0 0 0 0 0
Vitaliy Sevostsyanik 1 1 0 0 0 0 0 0
Denis Shpilev 1 1 0 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Sukhbir Singh 1 1 0 0 0 1 0 0
Sergey Stetsurin 1 0 0 1 0 1 0 0
Sergey Tsinkevich 1 0 0 1 0 0 0 0
Masoud Tufaylieh 1 1 0 0 0 0 0 0
Andrey Vasilevich 1 0 1 0 0 0 0 0
Igor Vertkov 1 1 0 0 0 0 0 0
Di Wang 1 0 0 1 0 0 0 0
Mohamad Yaacob 1 0 1 0 0 1 0 0
Yudai Yamamoto 1 0 0 1 0 1 0 0
Anatoliy Zhabchenko 1 0 1 0 0 0 0 0
Andrey Zubov 1 1 0 0 0 0 0 0