Referee Country W D L
Oleksiy Derevinskiy 3 0 2 1 0 0 0 0
Oleksandr Shandor 3 0 1 2 0 0 0 0
Andriy Kovalenko 2 0 1 1 0 0 0 0
Dmytro Panchyshyn 1 1 0 0 1 0 0 0
Evgen Aranovskiy 1 0 0 1 0 0 0 0
Mikola Balakin 1 0 0 1 0 0 0 0
Roman Blavatskiy 1 1 0 0 0 0 0 0
Sergey Boyko 1 1 0 0 0 0 0 0
Dmytro Kryvushkin 1 0 1 0 0 0 0 0
Igor Paskhal 1 0 0 1 0 0 0 0
Denys Shurman 1 0 0 1 0 0 0 0