Australia Australia AFC Info Matches - - - - - - - - - - - - -
China China AFC Info Matches - - - - - - - - - - - - -
Japan Japan AFC Info Matches - - - - - - - - - - - - -
North Korea North Korea AFC Info Matches - - - - - - - - - - - - -
South Korea South Korea AFC Info Matches - - - - - - - - - - - - -
Taiwan Taiwan AFC Info Matches - - - - - - - - - - - - -
Uzbekistan Uzbekistan AFC Info Matches - - - - - - - - - - - - -
Vietnam Vietnam AFC Info Matches - - - - - - - - - - - - -