Player Team born Height Position
Ngọc Bảo Lê Phố Hiến FC 29/03/1998 ??? DF
Văn Đại Lê FLC Thanh Hóa 13/05/1996 182 cm DF