USA USL Championship Matches
2024 9
2023 Playoffs 1
2023 11
2022 11
2021 14
2020 8
2019 1
2018 2
57
USA U.S. Open Cup Matches
2023 2
2022 5
2019 2
9
USA Women National Women's Soccer League Matches
2024 5
2023 Playoffs 1
2023 6
2022 3
2021 2
17
USA Women NWSL Challenge Cup Matches
2022 1
1