Germany 3. Liga Matches
2019/2020 14
14
Germany Regionalliga Südwest Matches
2019/2020 1
2017/2018 7
2016/2017 7
2015/2016 9
24
Germany Hessenliga Matches
2015/2016 1
2014/2015 1
2
Germany Youth Bundesliga West Matches
2014/2015 2
2
Germany Youth Bundesliga Süd/Südwest Matches
2014/2015 3
3
Germany Youth B Bundesliga Nord/Nordost Matches
2014/2015 1
1
Germany Youth B Bundesliga West Matches
2014/2015 9
9
Germany Youth B Bundesliga Süd/Südwest Matches
2014/2015 4
4