Germany Bundesliga Matches
2020/2021 6
2019/2020 7
2018/2019 9
2017/2018 12
2016/2017 11
45
Germany 2. Bundesliga Matches
2017/2018 1
2015/2016 10
2014/2015 7
18
Germany 3. Liga Matches
2013/2014 15
2011/2012 15
2010/2011 12
2009/2010 17
59
Germany DFB-Pokal Matches
2019/2020 2
2017/2018 1
2016/2017 1
2015/2016 1
5
Germany Regionalliga Nord Matches
2008/2009 5
5
Germany Regionalliga West Matches
2008/2009 8
8
Germany Regionalliga Südwest Matches
2016/2017 1
2012/2013 12
13
Germany Regionalliga Bayern Matches
2013/2014 1
1