Germany Regionalliga Nordost Matches
2019/2020 9
2018/2019 10
2017/2018 12
2016/2017 3
2015/2016 3
37
Germany Oberliga Hamburg Matches
2015/2016 1
1
Germany Oberliga NOFV-Nord Matches
2019/2020 1
2018/2019 8
2017/2018 2
2016/2017 4
2015/2016 4
2014/2015 12
31
Germany Youth Bundesliga Nord/Nordost Matches
2015/2016 8
2014/2015 9
2013/2014 2
Germany Youth B Bundesliga Nord/Nordost Matches
2014/2015 7
2013/2014 14
21