FIFA WC Qualifiers Europe Matches
2012/2013 4
2008/2009 3
2004/2005 4
11
FIFA Friendlies Matches
2009 1
1
UEFA EURO Qualifiers Matches
2010/2011 3
2006/2007 1
UEFA U21 EURO Qualifiers Matches
2004/2005 2
2
UEFA U19 EURO Matches
22005 Northern Ireland 4
4
UEFA Champions League Matches
2013/2014 3
2008/2009 1
4
UEFA Champions League Qual. Matches
2013/2014 2
2010/2011 1
2007/2008 1
2005/2006 1
2004/2005 1
6
UEFA Europa League Matches
2013/2014 2
2012/2013 7
2011/2012 2
2010/2011 3
2009/2010 4
2008/2009 3
2007/2008 3
2006/2007 1
2005/2006 3
2004/2005 3
2003/2004 2
33
UEFA Europa League Qual. Matches
2013/2014 1
2012/2013 4
2011/2012 1
2010/2011 1
2009/2010 3
2006/2007 1
2004/2005 1
12
UEFA UI-Cup Matches
2007/2008 1
2005/2006 1
2
Romania Liga 1 Matches
2013/2014 12
2012/2013 27
2011/2012 22
2010/2011 24
2009/2010 24
2008/2009 27
2007/2008 29
165